Artikel in Ondernamen: Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Met zijn columns en blogs over diverse huis-tuin-en-keuken-onderwerpen waar een advocaat mee te maken krijgt, maakte Waldemar van Slagmaat de advocatuur toegankelijk en transparant. Een doel dat hij nog iedere dag nastreeft in zijn werk. ‘Door mij eerder in te schakelen, kun je erger voorkomen.’ Lees het artikel op Ondernamen.

waldemar van slagmaat advocaat houten

Na een carrière als beleidsmedewerker milieuzaken bij het Landbouwschap, waar hij als 24-jarige bij ministers aan tafel zat, begon Waldemar aan een studie rechten. Na zijn afstuderen opende hij een eigen praktijk in Houten. ‘Mijn kantoor zat naast dat van een accountant, dat was een slimme combinatie. Accountants hebben klanten met problemen, die willen deze graag opgelost zien. Bovendien gaf het aanspraak.’ Om in de regio bekendheid te generen voor zijn nieuwe praktijk schreef Waldemar columns in de lokale krant. ‘De ene week een advertentie op de voorpagina, de andere week een column. Dat heb ik jaren gedaan. Op een gegeven moment is een deel van die columns zelfs gebundeld.’

De kracht zat volgens Waldemar in de eenvoud waarmee hij schreef over onderwerpen als ontslag, onroerend goed of burenrecht.  ‘Je moet niet citeren uit een wetboek. Ik schreef op een begrijpelijke manier over ingewikkelde kwesties. Geen lange zinnen, maar juist eenvoudig taalgebruik.’ Met de opkomst van internet besloot Waldemar samen met zijn partners, waarmee hij ondertussen in een maatschap werkte, om de columns op de website te plaatsen. ‘Daar ontdekten we de kracht van internet. De blogs werden een naslagwerk voor mensen met problemen. Ze zochten op Google naar een antwoord op hun probleem en kwamen op onze website uit. Daardoor kregen we ook klanten uit het hele land.’

Ultiem

Niet alleen particulieren, ook bedrijven weten de praktijk van Waldemar te vinden. Ze schakelen hem in voor juridisch advies en begeleiding op het gebied van milieurecht. Hij begeleidt bij bodemsanering, vergunningen of uitplaatsingen van tankstations uit oude dorpskernen in het hele land. Dat de advocaat zijn kennis van ruimtelijke ordening en milieuzaken kan inzetten in zijn praktijk, is voor hem ultiem. ‘Dankzij mijn ervaring durf ik buiten de kaders te kijken en weet ik hoe ik een wethouder of gedeputeerde moet benaderen. Door zaken vanuit een ander perspectief te bekijken kom je samen verder, daar ben ik van overtuigd. Als het niet goed is moet het beter worden, maar het moet wel een aanpak zijn die in overeenstemming is met de intentie van de klant.’

Zo draait zijn juridisch werk vooral om het behartigen van belangen. De belangen van zijn klanten staan voorop. Daarbij kan wel gekeken worden naar het belang van de tegenpartij. ‘Ik wil niet alleen maar strijden om mijn gelijk, om vervolgens twee partijen desolaat achter te laten. Ik probeer zoveel mogelijk in de compromissfeer oplossingen te vinden. Daarvoor is het belangrijk om een inschatting te maken van hoe zaken kunnen lopen en je daarop voor te bereiden. Driekwart van mijn werk bestaat uit adviseren en procederen op papier. Dat is een keuze die ik bewust maak. Als ik eens in de twee weken in de rechtbank sta, dan is dat veel.’

Ontslag

Vanuit die gedachte ontwikkelde hij ook de Ontslagmaat. Een online tool waarmee werknemers gratis een vaststellingsovereenkomst kunnen laten beoordelen. ‘Op basis van een aantal gegevens kan ik redelijk snel zien of de overeenkomst aan het wettelijk minimum voldoet. Met de Ontslagmaat kan je heel veel stroomlijnen, zowel voor de werknemer als de werkgever.’ Met de online tool probeert Waldemar te voorkomen dat een ontslag een langslepende procedure wordt of zelfs eindigt in de rechtbank. ‘Daar wordt niemand beter van.’

Door hem eerder in te schakelen, kan een hoop ellende bespaard blijven. ‘Mensen komen regelmatig te laat bij mij, als de dagvaarding al binnen is. Als iemand een ingebrekestelling drie weken laat liggen, dan kan het rechtsgevolg zijn dat hij in verzuim is. Daardoor is hij niet zelf meer in staat om het gebrek te verhelpen, maar draait hij wel voor de kosten daarvan op. Dat kan ik als advocaat ook niet herstellen. Als hij de brief meteen had doorgestuurd, had ik meer kunnen betekenen. Dat kost dan misschien honderd euro, maar als je te laat reageert lopen de kosten veel hoger op. Gelukkig weten mijn vaste mkb-klanten ondertussen wanneer ze mij moeten inschakelen om even mee te kijken.’

Sinds september van dit jaar werkt Waldemar weer onder zijn eigen naam Van Slagmaat Advocatuur. ‘We zijn in goed overleg als maatschap uit elkaar gegaan.’ Vanuit zijn kantoor aan huis in Houten werkt hij voor uiteenlopende klanten. ‘Ik heb leuke klanten, sommige al meer dan twintig jaar, waar ik veel voor doe. De kunst is om met minder werk, meer te doen. Niet alleen voor mijzelf, vooral voor mijn klanten. Als je te veel klanten hebt, waardoor je alleen maar ballen in de lucht moet houden, dan kan je niet iedereen persoonlijke aandacht geven en gaat dat ten koste van de kwaliteit en daadkracht.’

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.

van slagmaat advocaten logo

Gratis quickscan van uw vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst wordt in het arbeidsrecht veelvuldig gebruikt voor de beëindiging van een dienstverband en het vastleggen van de afspraken daaromtrent. Krijgt u als werknemer een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst? Stuur deze op voor een legal quickscan.

 U moet er immers op kunnen vertrouwen dat alle wet- en regelgeving in acht is genomen en dat u ten minste krijgt waar u recht op heeft. Verder is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst er niet aan in de weg staat om bijvoorbeeld een WW-uitkering aan te vragen.

Naast de quickscan kan ook worden ingeschat of er op onderdelen een verbeterd resultaat kan worden bereikt. In dat geval kan er voor u onderhandeld worden en maken we op voorhand afspraken over de kosten.

Wilt u een kosteloze quickscan van uw vaststellingsovereenkomst? Stuur deze dan aan me toe via: info@slagmaat.nl.

Ontslagmaat: doe de online ontslag check om te kijken waar u recht op heeft

Wilt u de vaststellingsovereenkomst gratis laten beoordelen? Vul hieronder uw gegevens in en mail ter aanvulling uw recente loonstrook en VSO en u krijgt binnen 1 werkdag een reactie: info@slagmaat.nl. De ingestuurde gegevens vallen onder het beroepsgeheim en zullen dus niet worden gedeeld met derden, tenzij hier op voorhand toestemming voor is verleend.

Doe hier de: online ontslag check.

Laadpaalklevers

Laadpaalklevers

LaadpaalkleversVijf jaar geleden waren er maar 21.000 (volledig) elektrische auto’s in Nederland. Nu zijn dat er 254.000. Het aantal laadpalen groeide minder snel. Vijf jaar geleden waren dat er circa 15.000. Nu zijn dat er ongeveer 88.000 publieke laadpunten en 3000...

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!De arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging, door ontbinding via de kantonrechter, door overlijden en met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer. In het laatste geval wordt er een zgn....

Vertrouwensbeginsel

Vertrouwensbeginsel

VertrouwensbeginselIn de bestuursrechtspraak zijn strenge normen vastgelegd waaraan moet zijn voldaan voordat een burger/bedrijf met succes een beroep kan doen op een toezegging of uitspraak van een overheidsdienaar- of instantie. In tal van uitspraken van de Raad van...

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapandDe langdurige lockdown leidt voor een aantal sectoren tot een desastreuze financiële situatie. De vaste lasten lopen door. De inkomsten zijn volledig of grotendeels weggevallen. De NOW steunpakketten ledigen de nood slechts...

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrechtAls we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentieConcurrentie is toegestaan en kan zelfs goed zijn voor de economie. Maar bedrij­ven zijn niet altijd even blij met concurrentie. Zeker niet als zij jarenlang in hun bedrijf en personeel hebben geïnvesteerd, waarna de werk­nemer vrolijk...

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf...

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?Elke ondernemer maakt het wel eens mee: een opdrachtgever die zijn (betalings-) verplichting(en) niet nakomt en zich beroept op opschorting, omdat er iets niet zou deugen aan de geleverde dienst of product. Indien...

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?In de praktijk maken we regelmatig mee dat buren elkaar het spreekwoordelijke licht niet in de ogen gunnen. Het burenrecht is een nadere omlijning en uitwerking van het eigendomsrecht en wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek....

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?Het komt in de praktijk nog wel eens voor: een contract tussen twee partijen wordt door een derde partij overgenomen. Vaak is hier niets mis mee, maar soms kan een simpele contractovername wel grote financiële gevolgen...

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voetWat veel werkgevers nog steeds niet weten is dat, indien zij een werknemer terecht op staande voet ontslaan, er aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon...

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huisThuiswerken wordt steeds populairder. Enerzijds komt dit door de gestage groei van ZZP-ers, anderzijds is er een gebrek aan kleinschalige kantoor/bedrijfsruimten omdat in veel gemeenten alleen grootschalig wordt gedacht. Gevolg is dat in...

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een verenigingGerechtelijke procedures in het verenigingsrecht gaan vaak over beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging. Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen opzegging of ontzetting (royement). De...

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing  Als werkgever heeft u besloten om uw vestiging te sluiten en te verplaatsen naar een andere locatie. Een dergelijk besluit staat u als ondernemer natuurlijk vrij. De vraag is echter hoe dan om te...

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?  Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘vakantiegeld’ genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het...

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren  Wilt u meer weten over burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren? Iedere eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten volgens de wet. Dit houdt in dat u uw tuin en oprit...

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!  Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding! Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouwwoning wordt door de gemeente in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst...

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?  Ik krijg vaak de vraag – zowel van werkgevers als van werknemers – hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de...

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!  Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouw woning of bedrijfspand wordt door gemeenten in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst opgenomen. Het anti-speculatiebeding - deze zijn er overigens in...

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?  Als we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.