Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Als we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een arbeids­overeen­komst voor onbepaalde tijd. Maar er is nog een derde variant: de arbeids­overeen­komst die wordt aangegaan voor de duur van een project. Oftewel: een tijdelijke arbeids­overeen­komst zonder exacte einddatum. Hoe zit dat? Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project:

De arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan voor de duur van een project, is feitelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, alleen is de einddatum niet concreet vastgesteld. Die is immers afhankelijk van de datum waarop het project eindigt. Men spreekt ook wel van een ‚Äėprojectovereenkomst‚Äô. Zodra het project eindigt, eindigt ook automatisch de arbeids¬≠overeen¬≠komst met een werknemer.

Als u een arbeidsovereenkomst op projectbasis aangaat, is het belangrijk om goed op een aantal zaken te letten. Er zitten namelijk de nodige haken en ogen aan die moeten voorkomen dat men het ontslagrecht eenvoudig kan omzeilen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer zomaar kan be√ęindigen door simpelweg het project te be√ęindigen waar de werknemer voor was aangenomen.

Ten eerste is het van belang dat het specifieke project waarvoor een werknemer wordt aange­nomen, goed in de arbeids­overeenkomst wordt omschreven. Uit de overeenkomst moet blijken om welke werkzaamheden het gaat en wat het tijdelijke karakter van de werkzaam­heden is.

Ten tweede is het bijzonder belangrijk om in de arbeids­overeen­komst concreet aan te geven wanneer het project eindigt. Dit betekent dat duidelijk omschreven moet worden in welke situatie het project als afgerond dient te worden beschouwd. Een exacte einddatum van het project kan natuurlijk niet genoemd worden omdat die nog niet bekend is. Nog veel belang­rijker is dat het einde van het project objectief bepaald moet kunnen worden. Het einde van het project betekent immers ook het einde van de arbeids­overeen­komst. Daarom mag het einde van het project niet afhankelijk zijn van de wil van de werkgever of de werknemer. 

Ik schreef ook eerder al een column over de projectovereenkomst en de belangrijkste vereisten.

Indien een arbeidsovereenkomst niet aan bovenstaande vereisten voldoet, kan het gevolg zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verdient daarom aanbeveling om zekerheidshalve een ‚Äėmaximale einddatum‚Äô in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit is de datum waarop de arbeidsovereenkomst hoe dan ook eindigt, ongeacht of het project al dan niet is afgerond. De arbeidsovereenkomst is dan dus aangegaan voor de duur van een project, maar eindigt sowieso indien de maximale einddatum wordt bereikt.

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en de aanzegtermijn:

Krachtens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid dienen werkgevers per 1 januari 2015 uiterlijk √©√©n maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren over o.a. het al dan niet verlengen van de overeenkomst.¬†Houdt de werkgever zich niet aan deze verplichting, dan is zij een boete aan de werknemer verschuldigd. Op de verplichte aanzegging geldt een uitzondering, namelijk indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst ‚Äėeindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld‚Äô. Het gaat bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van een bepaald project (of voor de vervanging van een zieke werknemer).

Conclusie: de verplichte aanzegtermijn geldt niet indien partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project met elkaar zijn aangegaan.¬†Let wel:¬†indien de arbeidsovereenkomst op projectbasis niet aan de geldende regelgeving blijkt te voldoen en in de overeenkomst is een maximale einddatum opgenomen, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk tot die maximale einddatum. Deze einddatum is w√©l een kalenderdatum, dus niet uitgesloten kan worden dat de wettelijke aanzegtermijn in dat geval toch wel van toepassing is. Uit de praktijk zal moeten blijken hoe rechters met dergelijke situaties zullen omgaan. Mijn advies is om in gevallen waarin de arbeidsovereenkomst wordt ge√ęindigd per de overeengekomen maximale einddatum, zekerheidshalve een maand van te voren een schriftelijke aanzegging aan de werknemer toe te zenden.

Bent u voornemens om als werkgever of als werknemer een zogenaamde project­­overeen­komst aan te gaan, laat u zich dan eerst goed adviseren over de mogelijke juridische gevolgen van de overeenkomst. Wij kunnen voor u een arbeidsovereenkomst op projectbasis opstellen of uw eigen overeenkomst voor u controleren (en waar nodig aanpassen). Van Slagmaat Advocaten staat onder meer bekend om haar bijzondere kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact op.

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.

van slagmaat advocaten logo

Gratis quickscan van uw vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst wordt in het arbeidsrecht veelvuldig gebruikt voor de be√ęindiging van een dienstverband en het vastleggen van de afspraken daaromtrent. Krijgt u als werknemer een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst? Stuur deze op voor een legal quickscan.

 U moet er immers op kunnen vertrouwen dat alle wet- en regelgeving in acht is genomen en dat u ten minste krijgt waar u recht op heeft. Verder is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst er niet aan in de weg staat om bijvoorbeeld een WW-uitkering aan te vragen.

Naast de quickscan kan ook worden ingeschat of er op onderdelen een verbeterd resultaat kan worden bereikt. In dat geval kan er voor u onderhandeld worden en maken we op voorhand afspraken over de kosten.

Wilt u een kosteloze quickscan van uw vaststellingsovereenkomst? Stuur deze dan aan me toe via: info@slagmaat.nl.

Ontslagmaat: doe de online ontslag check om te kijken waar u recht op heeft

Wilt u de vaststellingsovereenkomst gratis laten beoordelen? Vul hieronder uw gegevens in en mail ter aanvulling uw recente loonstrook en VSO en u krijgt binnen 1 werkdag een reactie: info@slagmaat.nl. De ingestuurde gegevens vallen onder het beroepsgeheim en zullen dus niet worden gedeeld met derden, tenzij hier op voorhand toestemming voor is verleend.

Doe hier de: online ontslag check.

Laadpaalklevers

Laadpaalklevers

LaadpaalkleversVijf jaar geleden waren er maar 21.000 (volledig) elektrische auto’s in Nederland. Nu zijn dat er 254.000. Het aantal laadpalen groeide minder snel. Vijf jaar geleden waren dat er circa 15.000. Nu zijn dat er ongeveer 88.000 publieke laadpunten en 3000...

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!De arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging, door ontbinding via de kantonrechter, door overlijden en met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer. In het laatste geval wordt er een zgn....

Vertrouwensbeginsel

Vertrouwensbeginsel

VertrouwensbeginselIn de bestuursrechtspraak zijn strenge normen vastgelegd waaraan moet zijn voldaan voordat een burger/bedrijf met succes een beroep kan doen op een toezegging of uitspraak van een overheidsdienaar- of instantie. In tal van uitspraken van de Raad van...

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapandDe langdurige lockdown leidt voor een aantal sectoren tot een desastreuze financi√ęle situatie. De vaste lasten lopen door. De inkomsten zijn volledig of grotendeels weggevallen. De NOW steunpakketten ledigen de nood slechts...

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Artikel in Ondernamen: Wij maken advocatuur toegankelijk en transparantMet zijn columns en blogs over diverse huis-tuin-en-keuken-onderwerpen waar een advocaat mee te maken krijgt, maakte Waldemar van Slagmaat de advocatuur toegankelijk en transparant. Een doel dat...

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentieConcurrentie is toegestaan en kan zelfs goed zijn voor de economie. Maar bedrij¬≠ven zijn niet altijd even blij met concurrentie. Zeker niet als zij jarenlang in hun bedrijf en personeel hebben ge√Įnvesteerd, waarna de werk¬≠nemer vrolijk...

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf...

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?Elke ondernemer maakt het wel eens mee: een opdrachtgever die zijn (betalings-) verplichting(en) niet nakomt en zich beroept op opschorting, omdat er iets niet zou deugen aan de geleverde dienst of product. Indien...

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?In de praktijk maken we regelmatig mee dat buren elkaar het spreekwoordelijke licht niet in de ogen gunnen. Het burenrecht is een nadere omlijning en uitwerking van het eigendomsrecht en wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek....

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?Het komt in de praktijk nog wel eens voor: een contract tussen twee partijen wordt door een derde partij overgenomen. Vaak is hier niets mis mee, maar soms kan een simpele contractovername wel grote financi√ęle gevolgen...

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voetWat veel werkgevers nog steeds niet weten is dat, indien zij een werknemer terecht op staande voet ontslaan, er aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon...

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huisThuiswerken wordt steeds populairder. Enerzijds komt dit door de gestage groei van ZZP-ers, anderzijds is er een gebrek aan kleinschalige kantoor/bedrijfsruimten omdat in veel gemeenten alleen grootschalig wordt gedacht. Gevolg is dat in...

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een verenigingGerechtelijke procedures in het verenigingsrecht gaan vaak over be√ęindiging van het lidmaatschap door de vereniging. Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen opzegging of ontzetting (royement). De...

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing  Als werkgever heeft u besloten om uw vestiging te sluiten en te verplaatsen naar een andere locatie. Een dergelijk besluit staat u als ondernemer natuurlijk vrij. De vraag is echter hoe dan om te...

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?  Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‚Äėvakantiegeld‚Äô genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het...

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren  Wilt u meer weten over burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren? Iedere eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten volgens de wet. Dit houdt in dat u uw tuin en oprit...

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!  Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding! Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouwwoning wordt door de gemeente in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst...

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?  Ik krijg vaak de vraag ‚Äď zowel van werkgevers als van werknemers ‚Äď hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de...

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!  Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouw woning of bedrijfspand wordt door gemeenten in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst opgenomen. Het anti-speculatiebeding - deze zijn er overigens in...

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?  Als we het hebben over de duur van een arbeids¬≠overeen¬≠komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids¬≠overeen¬≠komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.