Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

 

Ik krijg vaak de vraag ‚Äď zowel van werkgevers als van werknemers ‚Äď hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de arbeidsovereenkomst toch opzegt terwijl dat eigenlijk niet mag?

Voor werknemers heb ik een kort antwoord: arbeidsrechtelijk gezien kan een werknemer in principe altijd zijn arbeidsovereenkomst opzeggen, ook tijdens ziekte. Maar daar kleeft wel een (zeer) groot nadeel aan! Door op te zeggen tijdens ziekte, brengt de werknemer zichzelf in een situatie waarin hij/zij aanspraak dient te maken op een ziektewetuitkering, en dat vindt men in Den Haag niet zo leuk. Het UWV zal oordelen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is, zodat aan de werknemer géén sociaalrechtelijke uitkering wordt toegekend. Conclusie: een werknemer mag opzeggen, ook als hij/zij ziek is, maar zal dan géén uitkering krijgen.

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte

Voor werkgevers is het antwoord wat gecompliceerder. Voor de werkgever geldt namelijk een wettelijk opzegverbod tijdens ziekte: gedurende de eerste twee ziektejaren is het voor de werkgever verboden om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer op te zeggen. Wordt er toch opgezegd door de werkgever, dan is die opzegging vernietigbaar. Dat wil zeggen dat de werknemer de opzegging als het ware ongedaan kan maken door een beroep op de vernietigbaarheid van de opzegging te doen. Met een dergelijk beroep wordt de opzegging geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Het gevolg is dan dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet eindigt, maar gewoon voortduurt.

In de praktijk ontstaan er overigens met grote regelmaat discussies over de vraag of een werknemer wel ziek is en zo ja, of hij/zij die ziekte aan zichzelf heeft te wijten. Dit is belangrijk, want alleen als er sprake is van ziekte, geldt het wettelijk opzegverbod. De feestdagen komen er aan en dat betekent voor vele mensen: (buitensporig veel) eten, drinken en feesten. Tijdens een feest op oudjaarsavond kijkt Henk wat dieper dan gebruikelijk in het glaasje. Op het moment dat het nummer ‚ÄúFly me to the moon‚ÄĚ door de geluidsboxen klinkt, springt hij van het podium en landt hij met zijn gezicht op de dansvloer (in plaats van op de maan). De huisarts stelt vast dat Henk, naast een kater, ook een zware hersenschudding heeft opgelopen. De dagen daarna voelt Henk zich beroerd en heeft hij extreme hoofdpijnklachten, die toenemen op het moment dat u langer dan tien minuten naar een beeldscherm kijkt. Is Henk ziek? En zo ja, heeft hij dat niet vooral aan zichzelf te danken?

Een andere grote oorzaak van geschillen, is de vraag naar de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. De kater en blauwe plekken zijn inmiddels wel weg, maar Henk ervaart nog steeds hevige hoofdpijnklachten. Volgens de bedrijfsarts is Henk in staat om halve dagen te werken, maar Henk merkt dat hij dat nog niet aankan. Hij is bang dat als hij halve dagen gaat werken, hij daarmee zijn herstel vertraagt en mogelijk zelfs blijvende schade aanricht aan zijn hersenen. Toch wordt Henk door de werkgever op de werkvloer verwacht en wordt er gedreigd met een loonstop als Henk niet gewoon in lijn met het advies van de bedrijfsarts komt werken. Wat kan Henk doen?

Deskundigenoordeel arbeidsovereenkomst opzeggen

In dergelijke gevallen is het voor zowel de werkgever als de werknemer mogelijk om een zogenaamd ‚Äėdeskundigenoordeel‚Äô te vragen aan het UWV, in de volksmond ook wel de ‚Äėsecond opinion‚Äô van het¬†UWV¬†genoemd. Het UWV gaat de zaak dan opnieuw onderzoeken en zal een oordeel geven over zaken als:

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† is de werknemer arbeidsongeschikt?

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kan de werknemer al dan niet gedeeltelijk eigen werk doen?

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† is er ‚Äėpassend werk‚Äô mogelijk binnen het bedrijf van werkgever?

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† voldoen beide partijen aan hun re-integratieverplichtingen?

Overigens zijn er wel kosten verbonden aan een UWV-deskundigenoordeel. Werknemers betalen ‚ā¨ 100,– en werkgevers betalen ‚ā¨ 400,– voor een deskundigenoordeel. Desalniettemin doen partijen er vaak verstandig aan om in geval van geschillen, ook het UWV te laten meekijken.

Heeft u als werkgever of werknemer te maken met een ontslag tijdens ziekte of is er een geschil over de re-integratie van een zieke werknemer? Laat u dan tijdig adviseren. Van Slagmaat Advocaten is deskundig op het gebied van arbeidsrecht, ontslag en re-integratiekwesties. Neemt u in voorkomend geval dus gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact op.

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.

van slagmaat advocaten logo

Gratis quickscan van uw vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst wordt in het arbeidsrecht veelvuldig gebruikt voor de be√ęindiging van een dienstverband en het vastleggen van de afspraken daaromtrent. Krijgt u als werknemer een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst? Stuur deze op voor een legal quickscan.

 U moet er immers op kunnen vertrouwen dat alle wet- en regelgeving in acht is genomen en dat u ten minste krijgt waar u recht op heeft. Verder is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst er niet aan in de weg staat om bijvoorbeeld een WW-uitkering aan te vragen.

Naast de quickscan kan ook worden ingeschat of er op onderdelen een verbeterd resultaat kan worden bereikt. In dat geval kan er voor u onderhandeld worden en maken we op voorhand afspraken over de kosten.

Wilt u een kosteloze quickscan van uw vaststellingsovereenkomst? Stuur deze dan aan me toe via: info@slagmaat.nl.

Ontslagmaat: doe de online ontslag check om te kijken waar u recht op heeft

Wilt u de vaststellingsovereenkomst gratis laten beoordelen? Vul hieronder uw gegevens in en mail ter aanvulling uw recente loonstrook en VSO en u krijgt binnen 1 werkdag een reactie: info@slagmaat.nl. De ingestuurde gegevens vallen onder het beroepsgeheim en zullen dus niet worden gedeeld met derden, tenzij hier op voorhand toestemming voor is verleend.

Doe hier de: online ontslag check.

Laadpaalklevers

Laadpaalklevers

LaadpaalkleversVijf jaar geleden waren er maar 21.000 (volledig) elektrische auto’s in Nederland. Nu zijn dat er 254.000. Het aantal laadpalen groeide minder snel. Vijf jaar geleden waren dat er circa 15.000. Nu zijn dat er ongeveer 88.000 publieke laadpunten en 3000...

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!De arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging, door ontbinding via de kantonrechter, door overlijden en met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer. In het laatste geval wordt er een zgn....

Vertrouwensbeginsel

Vertrouwensbeginsel

VertrouwensbeginselIn de bestuursrechtspraak zijn strenge normen vastgelegd waaraan moet zijn voldaan voordat een burger/bedrijf met succes een beroep kan doen op een toezegging of uitspraak van een overheidsdienaar- of instantie. In tal van uitspraken van de Raad van...

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapandDe langdurige lockdown leidt voor een aantal sectoren tot een desastreuze financi√ęle situatie. De vaste lasten lopen door. De inkomsten zijn volledig of grotendeels weggevallen. De NOW steunpakketten ledigen de nood slechts...

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Artikel in Ondernamen: Wij maken advocatuur toegankelijk en transparantMet zijn columns en blogs over diverse huis-tuin-en-keuken-onderwerpen waar een advocaat mee te maken krijgt, maakte Waldemar van Slagmaat de advocatuur toegankelijk en transparant. Een doel dat...

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrechtAls we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentieConcurrentie is toegestaan en kan zelfs goed zijn voor de economie. Maar bedrij¬≠ven zijn niet altijd even blij met concurrentie. Zeker niet als zij jarenlang in hun bedrijf en personeel hebben ge√Įnvesteerd, waarna de werk¬≠nemer vrolijk...

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf...

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?Elke ondernemer maakt het wel eens mee: een opdrachtgever die zijn (betalings-) verplichting(en) niet nakomt en zich beroept op opschorting, omdat er iets niet zou deugen aan de geleverde dienst of product. Indien...

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?In de praktijk maken we regelmatig mee dat buren elkaar het spreekwoordelijke licht niet in de ogen gunnen. Het burenrecht is een nadere omlijning en uitwerking van het eigendomsrecht en wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek....

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?Het komt in de praktijk nog wel eens voor: een contract tussen twee partijen wordt door een derde partij overgenomen. Vaak is hier niets mis mee, maar soms kan een simpele contractovername wel grote financi√ęle gevolgen...

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voetWat veel werkgevers nog steeds niet weten is dat, indien zij een werknemer terecht op staande voet ontslaan, er aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon...

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huisThuiswerken wordt steeds populairder. Enerzijds komt dit door de gestage groei van ZZP-ers, anderzijds is er een gebrek aan kleinschalige kantoor/bedrijfsruimten omdat in veel gemeenten alleen grootschalig wordt gedacht. Gevolg is dat in...

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een verenigingGerechtelijke procedures in het verenigingsrecht gaan vaak over be√ęindiging van het lidmaatschap door de vereniging. Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen opzegging of ontzetting (royement). De...

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing  Als werkgever heeft u besloten om uw vestiging te sluiten en te verplaatsen naar een andere locatie. Een dergelijk besluit staat u als ondernemer natuurlijk vrij. De vraag is echter hoe dan om te...

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?  Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‚Äėvakantiegeld‚Äô genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het...

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren  Wilt u meer weten over burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren? Iedere eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten volgens de wet. Dit houdt in dat u uw tuin en oprit...

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!  Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding! Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouwwoning wordt door de gemeente in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst...

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!  Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouw woning of bedrijfspand wordt door gemeenten in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst opgenomen. Het anti-speculatiebeding - deze zijn er overigens in...

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?  Als we het hebben over de duur van een arbeids¬≠overeen¬≠komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids¬≠overeen¬≠komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.