Laadpaalklevers

Vijf jaar geleden waren er maar 21.000 (volledig) elektrische auto’s in Nederland. Nu zijn dat er 254.000. Het aantal laadpalen groeide minder snel. Vijf jaar geleden waren dat er circa 15.000. Nu zijn dat er ongeveer 88.000 publieke laadpunten en 3000 snellaadpunten. Een nieuw fenomeen doet zich voor; de laadpaalklever.

De snelle opkomst van de elektrische auto heeft geleid tot een sterk toegenomen behoefte aan openbare parkeermogelijkheden met laadpaal. Zeker nu elektrische auto’s beter betaalbaar zijn en niet meer voorbehouden zijn aan de happy few met eigen oprit en privé laadpaal. Met een gewone, niet elektrische auto mag niet op een openbare parkeerplaats, bestemd voor laden voor elektrische auto’s worden geparkeerd.

Anders riskeer je een boete van circa 90 euro. Zo’n parkeerplaats met laadpaal vormt voor de automobilist die uitsluitend elektrisch rijdt een ‘eerste’ levensbehoefte. Ondanks de uitbouw van het netwerk van laadstations, blijkt dat parkeerplaatsen met laadpaal ook een goed alternatief zijn om een elektrische auto te parkeren zonder dat er een noodzaak (meer) is om deze op te laden. We hebben het hier over de zogenaamde laadpaalklever! Iemand die zonder noodzaak de hybride of volledig elektrisch voortgedreven auto parkeert en blijft staan, ook nadat de accu volledig is gevuld. Laadpaalkleven is vooral een probleem in de grotere steden, waar de parkeerruimte schaars is. Hoewel laadpaalkleven in strijd is met de ‘laadpaal-etiquette’ is het zonder aanvullende regelgeving formeel niet verboden. Ook al is het zeer onwenselijk en frustrerend voor anderen die hun auto moeten opladen.

Er is geen landelijk beleid of regelgeving die bepaalt hoe lang een elektrische auto maximaal mag staan op een parkeerplaats met laadpaal. Het is een gemeentelijke aangelegenheid die in de gemeentelijke parkeerverordening of APV moet worden vastgelegd.

In een aantal gemeenten staat bij de parkeerplaats een P bord een onderbord met de tekst:‘Alleen opladen elektrische voertuigen’. Dat impliceert dat nadat de accu is opgeladen, de auto moet worden verzet. Een BOA kan dat constateren en een boete uitschrijven als zo’n auto niet tijdig is verplaatst.

TERECHTE BOETE

Het gerechtshof in Arnhem stelde in april 2022 dat een boete van 95 euro terecht was voor een elektrische rijder in Noord- wijk. Deze bestuurder had volgens de parkeercontroleur minimaal 1 uur en 59 minuten ingeplugd bij de laadpaal gestaan terwijl de accu vol was (er brandde een groen lampje) en dat is in strijd met de lokale Algemeen Plaatselijke Verordening van Noordwijk.

‘Het gerechtshof stelt voorop dat geen sprake is van parkeren met het doel “opladen elektrische voertuigen” wanneer het voertuig niet daadwerkelijk wordt opgeladen. Dat een voertuig gedurende enige tijd wordt opgeladen nadat het op een daarvoor bestemde parkeerplaats wordt neergezet, doet er niet aan af dat het parkeren niet (meer) met dit doel plaatsvindt wanneer de batterij vol is.’

Het verweer van de geverbaliseerde automobilist dat hij steeds bij het voertuig zou moeten blijven om te weten wanneer hij zijn voertuig moet verplaatsen, werd verworpen.

‘Het behoort tot de verantwoordelijkheid en het risico van de bestuurder van een elektrisch voertuig om het voertuig te verplaatsen zodra het voertuig niet meer wordt opgeladen op een parkeerplaats die is aangeduid met een bord E04 met het onderbord “opladen elektrische voertuigen”. Het Hof merkt daarbij op dat na het aansluiten van een elektrisch voertuig aan een laadpaal door het voertuig in de regel zelf een berekening wordt gegeven van de te verwachten laadtijd, terwijl de bestuurder ook zelf een zodanige berekening kan maken.’ Deze uitspraak1 heeft de landelijke pers gehaald. Daarmee is echter niet gezegd dat dit voor heel Nederland geldt. Met name gemeenten waar parkeermogelijkheden schaars zijn, zullen aanvullende regels dienen op te stellen zoals de gemeente Zandvoort deze had opgesteld.

REGULERING VIA DE PORTEMONNEE

Er wordt ook op andere wijze geprobeerd om het laadpaal- kleven te beperken. Door Vattenfall die 9.000 openbare laadpalen exploiteert en Tesla wordt geëxperimenteerd met een stroomtarief met een extra kleeftarief. Het idee is dat het moeten betalen van een hoger kleeftarief de automobilist stimuleert om de auto sneller te verplaatsen. Dit onder het motto ‘Een laadplek is geen parkeerplek’. Voor Vattenfall en Tesla snijdt het mes aan twee kanten. Er kan enerzijds meer stroom worden geleverd en anderzijds is het service omdat er meer auto’s worden bediend.

REGULERING DOOR LOCATIE

Ook de plek waar de laadpalen worden geplaatst is van invloed. Nu staan de laadpalen vaak bij de aantrekkelijkste parkeerplaatsen, vlakbij de ingang. Bedrijven pronken met hun groene gedrag en het moet mensen verleiden om elektrisch te gaan. Dat is echter niet meer nodig. Indien de laadpalen achteraan worden geplaatst, wordt het een minder aantrekkelijke plek en wordt er alleen geparkeerd als het écht moet en niet omdat het zo’n fijne parkeerplek is.

DRAADLOOS OPLADEN?

Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar draadloos opladen van elektrische auto’s.

Het opladen van auto’s zonder kabels werkt op dezelfde manier als de oplader voor de draadloze telefoon. In het parkeervak zit een oplaadpad van ongeveer een vierkante meter. Met behulp van een technologie die inductieladen wordt genoemd, wordt door een magnetische spoel in de lader over enige afstand elektrische energie naar een tweede magnetische spoel in de auto overgebracht. Zodra de twee zijn uitgelijnd, kan het opladen worden uitgevoerd met snelheden van 3,3 kW, 6,6 kW of 20 kW. Als deze technische mogelijkheid wordt ingevoerd, zal er evengoed sprake van schaarste zijn aan parkeervakken voor elektrisch opladen. Het fenomeen blijft immers in stand zolang niet alle parkeerplaatsen tevens voorzien zijn van een elektrische laadmogelijkheid. Wel zal er een nieuwe term bedacht moeten worden voor ‘laadpaalklever’.

1 Hof Arnhem 17-03-2022; ECLI:NL:GHARL:2022:2105

MR.WALDEMAR VAN SLAGMAAT Advocaat te Houten

 

 

 

laadpaalklever

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.

van slagmaat advocaten logo

Gratis quickscan van uw vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst wordt in het arbeidsrecht veelvuldig gebruikt voor de beëindiging van een dienstverband en het vastleggen van de afspraken daaromtrent. Krijgt u als werknemer een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst? Stuur deze op voor een legal quickscan.

 U moet er immers op kunnen vertrouwen dat alle wet- en regelgeving in acht is genomen en dat u ten minste krijgt waar u recht op heeft. Verder is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst er niet aan in de weg staat om bijvoorbeeld een WW-uitkering aan te vragen.

Naast de quickscan kan ook worden ingeschat of er op onderdelen een verbeterd resultaat kan worden bereikt. In dat geval kan er voor u onderhandeld worden en maken we op voorhand afspraken over de kosten.

Wilt u een kosteloze quickscan van uw vaststellingsovereenkomst? Stuur deze dan aan me toe via: info@slagmaat.nl.

Ontslagmaat: doe de online ontslag check om te kijken waar u recht op heeft

Wilt u de vaststellingsovereenkomst gratis laten beoordelen? Vul hieronder uw gegevens in en mail ter aanvulling uw recente loonstrook en VSO en u krijgt binnen 1 werkdag een reactie: info@slagmaat.nl. De ingestuurde gegevens vallen onder het beroepsgeheim en zullen dus niet worden gedeeld met derden, tenzij hier op voorhand toestemming voor is verleend.

Doe hier de: online ontslag check.

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!

Vaststellingsovereenkomst: gratis check voorkomt spijt!De arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging, door ontbinding via de kantonrechter, door overlijden en met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer. In het laatste geval wordt er een zgn....

Vertrouwensbeginsel

Vertrouwensbeginsel

VertrouwensbeginselIn de bestuursrechtspraak zijn strenge normen vastgelegd waaraan moet zijn voldaan voordat een burger/bedrijf met succes een beroep kan doen op een toezegging of uitspraak van een overheidsdienaar- of instantie. In tal van uitspraken van de Raad van...

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapand

Lockdown leidt tot huurverlaging horecapandDe langdurige lockdown leidt voor een aantal sectoren tot een desastreuze financiële situatie. De vaste lasten lopen door. De inkomsten zijn volledig of grotendeels weggevallen. De NOW steunpakketten ledigen de nood slechts...

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Wij maken advocatuur toegankelijk en transparant

Artikel in Ondernamen: Wij maken advocatuur toegankelijk en transparantMet zijn columns en blogs over diverse huis-tuin-en-keuken-onderwerpen waar een advocaat mee te maken krijgt, maakte Waldemar van Slagmaat de advocatuur toegankelijk en transparant. Een doel dat...

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst op projectbasis en het nieuwe arbeidsrechtAls we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentie

Onrechtmatige concurrentieConcurrentie is toegestaan en kan zelfs goed zijn voor de economie. Maar bedrij­ven zijn niet altijd even blij met concurrentie. Zeker niet als zij jarenlang in hun bedrijf en personeel hebben geïnvesteerd, waarna de werk­nemer vrolijk...

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?

Te late oplevering nieuwbouwwoning?In geval van een nieuwbouwwoning heeft een aannemer uiteraard de verplichting om deze conform de gemaakte afspraken en deugdelijk te bouwen. Daarbij is het gebruikelijk om een bouwtijd af te spreken. De bouwtijd is de periode vanaf...

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?

Wanneer mag je gebruik maken van het opschortingsrecht?Elke ondernemer maakt het wel eens mee: een opdrachtgever die zijn (betalings-) verplichting(en) niet nakomt en zich beroept op opschorting, omdat er iets niet zou deugen aan de geleverde dienst of product. Indien...

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?

Wat valt er onder het burenrecht?In de praktijk maken we regelmatig mee dat buren elkaar het spreekwoordelijke licht niet in de ogen gunnen. Het burenrecht is een nadere omlijning en uitwerking van het eigendomsrecht en wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek....

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?

Wat zijn je rechten bij een contractovername?Het komt in de praktijk nog wel eens voor: een contract tussen twee partijen wordt door een derde partij overgenomen. Vaak is hier niets mis mee, maar soms kan een simpele contractovername wel grote financiële gevolgen...

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voet

Schadeplichtigheid werknemer bij ontslag op staande voetWat veel werkgevers nog steeds niet weten is dat, indien zij een werknemer terecht op staande voet ontslaan, er aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon...

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huis

Beroep en bedrijf aan huisThuiswerken wordt steeds populairder. Enerzijds komt dit door de gestage groei van ZZP-ers, anderzijds is er een gebrek aan kleinschalige kantoor/bedrijfsruimten omdat in veel gemeenten alleen grootschalig wordt gedacht. Gevolg is dat in...

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een vereniging

Opzegging en royement van het lidmaatschap door een verenigingGerechtelijke procedures in het verenigingsrecht gaan vaak over beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging. Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen opzegging of ontzetting (royement). De...

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing

De juridische positie van een werknemer bij een bedrijfsverhuizing  Als werkgever heeft u besloten om uw vestiging te sluiten en te verplaatsen naar een andere locatie. Een dergelijk besluit staat u als ondernemer natuurlijk vrij. De vraag is echter hoe dan om te...

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?

Wat is het verschil tussen vakantiegeld en vakantiebijslag?  Eind mei ontvangen de meeste werknemers de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘vakantiegeld’ genoemd. Wettelijk gezien zijn de vakantiebijslag en het...

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren

Burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren  Wilt u meer weten over burenrecht met betrekking tot vensters, balkons en scheidsmuren? Iedere eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten volgens de wet. Dit houdt in dat u uw tuin en oprit...

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!

Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding!  Wilt u uw woning verkopen? Let op het anti-speculatiebeding! Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouwwoning wordt door de gemeente in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst...

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?  Ik krijg vaak de vraag – zowel van werkgevers als van werknemers – hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de...

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!

Een anti-speculatiebeding: let op!!  Bij de verkoop van bouwgrond of een nieuwbouw woning of bedrijfspand wordt door gemeenten in veel gevallen een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst opgenomen. Het anti-speculatiebeding - deze zijn er overigens in...

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project?  Als we het hebben over de duur van een arbeids­overeen­komst, denkt men doorgaans dat er slechts twee smaken zijn: een tijdelijke arbeids­overeen­komst (bijvoorbeeld een contract voor een half jaar) of een...

Van Slagmaat Advocatuur

Uw advocaat in de regio Houten en Utrecht.